2 years ago

ai nhận làm bằng toeic chuẩn

nhận làm bằng toeic tại hà nội Hiện tại Trường ĐH Nông Lâm TP. Theo anh Thắng, nên duy trì hệ thống chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C và quy ra tiêu chuẩn ứng như thế nào với các chứng chỉ quốc tế read more...